Varsel om forhøjet vandstand, risiko for oversvømmelse!

På fredag d, 6 dec. 2013 Kl. 12:00 er vandstanden i fjorden varslet til +1,51 og kl. 13:00 til 1,66 meter over dansk normal 0!  Se http://www.dmi.dk/hav/maalinger/vandstand/ Dette vil medføre oversvømmelse af både Muslingevej og Tværvej! Vær opmærksom på at EL-forsyningen evt. vil ”gå”! Og beskyt din bolig!