Kystsikring

Dokument bibliotek:

Her kan man finde dokumenter som omhandler dige etablering, sluseløsning og general kyst & klima sikring af Seden Strandby

Nyhedsbrev oktober 2020

Tidsplan_Seden_Strandby_september 2020

Referat fra møde mellem Odense Kommune og Digegruppen – Seden Strandby 070920

Bilag 1. Hvidbog

Notat – vandløbsrestaurering Seden Bæk og Seden-Åsum Skelgrøft

Bilag 12 Kort – Projekterede forhold for Seden Strand 1 Bilag 11 Kort – Eksisterende forhold for Seden Strand

Brev fra miljøminister Lea Wermelin vedr. henvendelse fra Anders Brændholt Rasmussen, Seden Strandby Grundejerforening

Præsentation fra informationsmøde 4. december 2019

Invitation til borgermøde 041219_FRIST 021219_ny

Minister brev til Lea Wermelin Tilskudsordning

Høring-indsigelse til Bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og kystbeskyttelse Seden Strandby Grundejerforening

Infoark_diger_oktober 2019

Referat fra møde mellem Odense Kommune og Digegruppen – Seden Strandby 210819

Tidsplan_Seden_Strandby_2019 og frem_230919

Notat om risici ved at bevare digeplaceringen inden for Natura 2000 kontra en spunsløsning_040719

Nota til Naturvurdering og indstilling til Odense kommune v1

Referat fra møde mellem Odense Kommune og Digegruppen – Seden Strandby 270619

Proces- og tidsplan Seden Strandby 090119 (forældet)

Brev til politikere maj 2019

Brev til politikere maj 2017b

Hvidbog

Digeprojekt Seden Strandby på Odense kommune hjemmeside

Referat mm fra møde mellem Digegruppen og Odense Kommune 2/10-18

 

Referat fra møde mellem Digegruppen og Odense Kommune 24/4-18

Referat af borgermøde på Seden Skole 11/4-18

Opmåling af sokkelkoter

Orientering fra Odense Kommune

Nyhedsbrev mm fra Odense Kommune februar 2017 vedr. diger i Seden Strandby 

Møde på Seden Skole 24/1-17

Samlet proces- og tidsplan for digeprojekt Seden Strandby

Politisk udvalg: lokal højvandssikring af indre dele af Odense Fjord foretrækkes.

Skitseprojektet omfatter mulige samlede digeløsninger for Seden Strandby

 Natura 2000 naturkonsekvensvurdering

Sweco kort

 Rambøll rapporter om sluseløsninger

Hælp til selvhjælp

By- og Kulturudvalget – referat 15. marts 2016

Ældre dokumenter