Seden Strandby Grundejerforening

Årstidsvandringer

Vi vil gerne udbrede kendskabet til den spændende – og skrøbelige – natur vi har i lokalområdet, og fremme følelsen af et fælles ansvar for naturen. Derfor stiller vi et forslag om fire årstidsvandringer i Seden Sogn.

De guidede vandreture får hver deres fokus, fx Forårstegn, Naturgenopretning eller Vild Mad.

Naturvandringerne er for både børn og voksne, og foregår udenfor almindelig arbejdstid. Turene fordeles hen over året så deltagerne oplever hvordan årstidernes skiften påvirker natur og dyreliv.

Turene detail-planlægges i samarbejde med den erfarne naturguide og biolog Rikke Molin fra Skibhusgården Natur- og Friluftscenter, når vi ved, om forslaget bliver stemt igennem 9. februar.

Grundejerforeningen har også stillet forslag om: