Seden Strandby Grundejerforening

Søg
Close this search box.

Fremtidens højvande

Dagens Politiken har en større artikel om kystsikring, hvor Anders Brændholt medvirker og fortæller om forholdene i Seden Strandby.

Baggrunden er, at DMI i sit nye klimaatlas forudser, at forhøjet vandstand vil forekomme langt hyppigere end nu. Hvor normalen har været ca. 3 stormflodsvarsler om året, vil det om 50 år være op mod 30 gange om året, og det er hvis FN’s klimamål nås. Og hvis ikke der sker en opbremsning i udledningen af drivhusgasser, vil det ske mere end 60 gange om året i udsatte områder, fx Odense Fjord.

Grafik fra Politiken, 10.01.2022

DTU (Danmarks Tekniske Universitet) har beregnet, at en hundredeårshændelse kan komme til at koste nær en milliard for hver af de ni mest udsatte kommuner, herunder Odense, så det er en klar prioritet at beskytte kysterne. Men hvem skal betale regningen?
Både Odense Kommune og Kommunernes Landsforening efterlyser “enkle og klare regler for hvordan betalingen skal fordeles borgerne imellem, og med det offentlige”.

Problemet er, at folk gerne vil beskyttes, men ikke kan blive enige om fordelingen af regningen

Birgit S. Hansen (S), borgmester i Frederikshavn, formand for miljø- og forsyningsudvalget i KL

I Seden Strandby skal hver grundejer betale mellem 50.000 og 100.000 kr. til diget. Prisen fremkommer ved en kombination af et grundbidrag som er ens for alle, og et tillæg udregnet efter koter. Jo lavere grunden ligger, desto mere skal grundejeren betale. Pengene kan betales over 30 år som et lån, der minder om et realkredit. Dertil kommer en forventet årlig udgift på 2.500 til digelaug for vedligeholdelsen af diget.

Odense Kommune er bygherre på diget, som derefter skal overdrages til digelauget. Byrådet har bevilget 1,9 millioner, som oprindeligt udgjorde en tredjedel af prisen. Men prisen er siden steget til nær det dobbelte, og mens langt størsteparten af grundejerne i første omgang var med på at betale til diget, var en tredjedel imod, da projektet kom i høring igen for et par år siden.

I 2021 kom et statsligt tilskud på 1,4 millioner, men det er ikke engang nok til at betale momsen, som Anders siger. Staten bør lære af den langstrakte sagsbehandling af diget og blive fast bidragyder til kystsikringen. “Hvis staten skriver klimaforandringer ind i kystbeskyttelsesloven, så må den også være med til at betale regningen for at sikre kysten”.

77 kystkommuner har samme problemer som Seden Strandby.
Vi kan ikke alle flytte. Det er ikke vores skyld, at vi har klimaforandringer og havstigninger

Anders Brændholt Rasmussen, digeudvalget, Seden Strandby Grundejerforening

Læs mere om kystsikring i Seden Strandby