Seden Strandby Grundejerforening

Søg
Close this search box.

Odense Kommunes klimatilpasningsplan

Invitation til borgermøde om klimatilpasning

Odense Kommunes klimatilpasningsplan er i høring netop nu.

Kom, lyt og spørg på borgermødet d. 23. januar

Kommunen har ikke ressourcer til at sikre alle udsatte områder i Odense, når vandet kommer. Derfor peger Kommunen på, at havnen, bymidten, Stige, Seden Strandby og dele af Skibhusene bør prioriteres som fokusområder

Der er mulighed for at komme med kommentarer til kommunens forslag til kommuneplan 2013-2025. Der er høringsfrist frem til 6 februar

Forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 – 2025 Klimatilpasning samt tilhørende baggrundsrapport

Kystdirektoratet har undersøgt mulighed for sikring af Roskilde fjord ved Rørvig/Hundested, men fandt det for dyrt, da der var 4 km over. Men de mente en dæmning ved Lynæs på 800m kunne være en løsning. Tilsammenligning har vi 300 meter over Gabet som vil have indflydelse på os i Seden Strandby