Seden Strandby Grundejerforening

Søg
Close this search box.

GF 2024: Indkomne forslag

Der er indkommet to forslag:

  1. At nedlægge digeudvalget
  2. At lave en ny meningsmåling om etableringen af dige.


Herunder er lidt info om digeudvalget, og et forsøg på at afklare gyldigheden af en evt. ny meningsmåling.

Digeudvalget / digegruppen

Digeudvalget har de seneste otte år taget dialogen med myndigheder, rådgivere og lodsejere i kampen for at få etableret en forsvarlig kystsikring af Seden Strandby.

Odense Kommune er bygherre på digeprojektet, og vil senere etablere formelt digelag med valg af bestyrelse, vedtagelse af vedtægter mm.

For tiden består vores digeudvalg af

  • Jytte Vestergård Jensen, Muslingevej 19
  • Lars Møllerhøj, Muslingevej 3
  • Hanne Bonnerup, Muslingevej 26

Digegruppens mandat

”Digegruppen er nedsat af grundejerforeningen og har dermed et entydigt mandat til at varetage og føre forhandlinger med Odense Kommune, på vegne af Seden Strandbys borgere. Alle husstande, uanset om de er medlem af grundejerforeningen eller ej, får hvert år en skriftlig indbydelse til generalforsamlingen, hvor alle kan ytre sig, men kun medlemmer kan stemme. Grundejerforeningen har ikke tvungen eller tinglyst medlemskab.

Det er dermed vurderingen, at alle berørte beboerne har haft mulighed for løbende at bidrage til processen og at alle forslag er blevet drøftet i gruppen og med Odense Kommune. Det er relevant at påpege, at det er vanskeligt at komme frem til at løsning, som alle 135 beboerne vil kunne tilslutte sig.”

Hvidbog fra høring af kystbeskyttelsesprojekt for den nord- og vestlige del af Seden Strandby, den 10. februar til 10. marts 2020

Meningsmåling

At der skal udarbejdes et projekt for vestdiget i Seden Strandby er vedtaget ved en politisk beslutning og kan ikke ændres. Men når projektet er færdigt og budgettet ligger klar, skal projektet godkendes af byrådet. Og her ligger der måske en mulighed for at påvirke beslutningen:

“Odense Kommune initierer ikke en afstemning om, hvorvidt projektet skal fortsætte eller afsluttes. Projektets gennemførelse beror på en politisk beslutning i Odense Byråd på baggrund af indstilling fra Klima- og Miljøudvalget. Det forventes, at politikerne vil være lydhøre overfor et grundejermæssigt flertal fx tilkendegivet ved en underskriftsindsamling.”

Referat af borgermøde 14. november 2023

“Hvis et senere udbud viser en væsentligt øget anlægsøkonomi, eller et betydeligt ændret projekt, vil det blive vurderet, om det vil medføre en fornyet høring og eventuel politisk behandling.”

Referat af byrådsbeslutning maj 2020